De Marne was een van de plaatsen van de grote veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog,
waarvan dit jaar de honderdste verjaardag wordt gevierd.

Ontdek nu de plaats gewijd aan de nagedachtenis van de Marne.
 

4 jaar lang heeft het departement Marne een hoge tol betaald voor haar bijdrage aan de “Grote Oorlog”, in de sector van het front in de Champagne. Niet minder dan vier veldslagen vonden hier plaats:

-Het krachtige Franse offensief van 25 september 1915,
-De herovering van het massief van Moronvilliers in april /mei 1917
-Het afslaan van de ultieme Duitse aanval met de naam "FRIEDENSTURM" door het 4de Leger van generaal Gouraud op 15 juli 1918
-en tenslotte het Frans-Amerikaanse slotoffensief van 26 september 1918 dat leidde tot de bevrijding van Sommepy en eindigde op 11 november te Sedan


Elke plaats draagt er nog de sporen van die heden ten dage nog zichtbaar zijn. Belangrijke herdenkingsplaatsen nodigen uit tot bezinning. Fort la Pompelle, Monument van Mondement, Monument van Navarin, het herdenkingsmonument voor de twee slagen aan de Marne te Dormans, Interpretatiecentrum Marne 14-18 te Suippes, Mont-Moret, Herdenkingsplaatsen in Argonne en talrijke militaire begraafplaatsen; de herinnering aan de voorbije eeuw is duidelijk aanwezig.


Ga op ontdekking op www.lamarne14-18.com
 

Laat ons noot vergeten

"Er zijn geen ooggetuigen meer van de Grote Oorlog
en de gebeurtenissen dreigen te verdwijnen in de nevels van een ver verleden. 
Het is dus noodzakelijk de herinnering levendig te houden
aan deze mannen en vrouwen uit de Grote Oorlog en hen te eren. 

We zetten ons in om hun getuigenis door te geven om het publiek bewust 
te maken van deze periode die diepe sporen heeft nagelaten in ons gebied."

Interview met Hélène Méhault - Interpretatiecentrum van Suippes Marne 14-18
 

 


Meer information

De Marne, een eeuw vol herinneringen 

www.lamarne14-18.com